BEDRIJFSPRINCIPES

KWALITEITSMANAGEMENT & MILIEUBESCHERMING

Het primaire doel van de ISO 9001 is ervoor te zorgen dat onze producten en/of diensten voldoen aan de behoeften van onze klanten en andere belanghebbenden.

 

1. MANAGEMENTSYSTEMEN

In het verslagjaar 2023 is de uitrol van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 voortgezet. We kijken nu naar het ISO 14001-conforme systeem om de milieu-impact van industriële activiteiten te verminderen. NewDealSeals heeft de relevante managementsystemen opgezet.

2. MILIEUBESCHERMING

NewDealSeals gelooft dat milieubescherming een belangrijke verantwoordelijkheid is en zorgt ervoor dat de activiteiten van het bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Het doel is om de negatieve impact in de hele waardeketen continu te verminderen door hulpbronnen efficiënter te gebruiken, emissies te verminderen, energie, water en andere materialen te besparen en tegelijkertijd de transportprocessen te verbeteren.

NewDealSeals gebruikt veel grondstoffen en processen bij de productie. De materialen en processen variëren in hun impact op de arbeidsveiligheid en het milieu. NewDealSeals heeft vele manieren om deze risico’s te beperken. Het doel is om de fysieke gevaren ter plaatse en hun impact op het milieu continu te verminderen.

NewDealSeals zoekt actief naar alternatieven voor gevaarlijke stoffen of stoffen met een in behandeling zijnde REACH-classificatie (European Regulation on Registration, Evaluation and Restriction of Chemicals) voordat er regelgeving wordt aangenomen. Beoordelingen worden uitgevoerd om eventuele negatieve gevolgen voor de productie van materiaalbeperkingen te voorkomen. Veel producten worden in gefaseerde processen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de milieu-impact van een nieuw product kleiner is dan dat van zijn voorganger.

MENSENRECHTEN & ARBEID

Als familiebedrijf zetten we ons in voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. We wijzen alle vormen van discriminatie en intimidatie af en tonen begrip en respect in onze omgang met elkaar. We promoten een multiculturele omgeving waar medewerkers samenwerken in wereldwijde teams om onze cultuur en capaciteiten te verrijken. Wij geloven in de waarde van duurzame relaties met klanten, leveranciers en industriële partners.

 

 

 

1. PRINCIPES VAN LEIDERSCHAP

Het bedrijf NewDealSeals draagt een maatschappelijke betrokkenheid bij al haar medewerkers. In dit opzicht is het onmogelijk om een uniforme norm te definiëren. De manier waarop deze verbintenis wordt toegepast, hangt eerder af van de wetten, praktijken, behoeften en kansen in elk land. Discriminatie en uitbuiting van kwetsbare personen is overal in het bedrijf uitdrukkelijk verboden.

2. LEIDENDE PRINCIPE VERANTWOORDELIJKHEID

Ons bedrijf en zijn familiale aandeelhouders zetten zich samen in om het milieu te beschermen en verantwoordelijke burgers te zijn in alle landen en gemeenschappen waarin we zaken doen. We nemen alle mogelijke zorg om de veiligheid van de werkplek en van onze producten te waarborgen. Als familiebedrijf streven we naar de hoogste normen van persoonlijk gedrag. Eerlijkheid en integriteit leiden ons gedrag onderling, richting onze zakenpartners en het grote publiek.

CONTACTFORMULIER

    

Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en service. Vul het formulier hiernaast in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of u kunt gebruik maken van ons aanvraagsformulier via deze link.

NewDealSeals B.V.

+31 (0) 226 362 233

info@newdealseals.com

Boezemschop 8, Breekland, 1724 BJ Oudkarspel, Nederland